Ταξιδιωτικές οδηγίες

 • Τρέχουσες ενημερώσεις – COVID-19
 • Όλοι οι επιβάτες διεθνών πτήσεων προς Ελλάδα, υποχρεούνται να έχουν συμπληρώσει τη φόρμα Passenger Locator Form (PLF)  https://travel.gov.gr/#/   ηλεκτρονικά. Το PLF θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και πριν από την αναχώρησή τους.
 • Οι επιβάτες διεθνών πτήσεων με προορισμό από το εξωτερικό προς την Ελλάδα οφείλουν να πληρούν ΕΝΑ από τα παρακάτω κριτήρια:
  • Να φέρουν αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού τεστ (PCR) έως 72 ώρες πριν από την άφιξη.
  • Να φέρουν αρνητικό αποτέλεσμα τεστ Rapid Antigen έως 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα άφιξης της πτήσης.
  • Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού εμβολιασμού.
  • Να φέρουν απόδειξη ανάρρωσης από COVID-19.
  • Να κατέχουν  Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19.
 • Τα ταξίδια εντός Ελλάδας, πραγματοποιούνται κανονικά με ορισμένες προϋποθέσεις :
 • Διαδικασίες μετακίνησης εντός Ελλάδος
  Όλοι οι επιβάτες, από την ηλικία των δώδεκα (12) ετών και άνω σε πτήσεις εσωτερικού, ανεξάρτητα από το αεροδρόμιο προορισμού, πρέπει να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό για τον COVID-19 τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την προγραμματισμένη άφιξη και να φέρουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο έχει εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας.
   Σε περίπτωση αλλοδαπών από το εξωτερικό, να έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό κατά του  COVID-19 τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την προγραμματισμένη άφιξη και να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά ή ρωσικά, που έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιλαμβάνει το όνομα του ατόμου, τον τύπο του εμβολίου που δόθηκε, τον αριθμό των δόσεων και τις ημερομηνίες εμβολιασμού. Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 της ΕΕ είναι επίσης αποδεκτό.
   Εάν τα COVID-19 τεστ έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό και παραμένουν έγκυρα κατά την επιβίβαση στο αεροσκάφος, τα σχετικά πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά υπό τους ίδιους όρους που έγιναν δεκτοί οι επιβάτες για είσοδο στην Ελλάδα.
   Ή 
  • Να φέρουν πιστοποιητικό ανάρρωσης από τον COVID-19 με την παρουσίαση θετικού αποτελέσματος COVID-19 Αntigen, PCR ή RT-PCR τεστ που εκδόθηκε τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και διαρκεί έως και 180 ημέρες μετά από αυτόν. Η πρώτη θετική διάγνωση πρέπει να έχει εκδοθεί

α) από δημόσια αρχή σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία
ή
β) από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά της χώρας αυτής. Αναφορικά με τα ιδιωτικά εργαστήρια πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια αρχή πιστοποίησης της χώρας στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική ή ρωσική γλώσσα.
Ή

  • Οι μη εμβολιασμένοι ή μη πλήρως εμβολιασμένοι επιβάτες για COVID-19 πρέπει να εμφανίζουν αρνητικό μοριακό τεστ (PCR) έως 72 ώρες ή αρνητικό τεστ αντιγόνου (RAPID) έως 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη πτήση. Το σχετικό πιστοποιητικό πρέπει να προέρχεται είτε από ιδιωτικό εργαστήριο αναφοράς, είτε από ιδιωτικές κλινικές, φαρμακεία ή ιδιώτες γιατρούς, που πληρώνονται με έξοδα του εκάστοτε επιβάτη. Τεστ αντιγόνου (RAPID), που διεξάγονται σε δημόσιες κλινικές υγείας, θα γίνονται δεκτά μόνο εάν οι προαναφερθείσες δυνατότητες δεν είναι εφικτές.
   Αν το τεστ έχει διενεργηθεί στο εξωτερικό και ισχύει κατά τον χρόνο επιβίβασης του επιβάτη στο αεροσκάφος, η σχετική βεβαίωση γίνεται αποδεκτή υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τις οποίες επετράπη η είσοδός του στην Ελλάδα.
    

Τα ανήλικα παιδιά ηλικίας τεσσάρων (4) έως έντεκα (11) ετών υποχρεούνται να υποβάλουν αρνητικό SELF τεστ  που πραγματοποιήθηκε έως και 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη πτήση και να είναι επιβεβαιωμένο με το σχετικό πιστοποιητικό SELF τεστ, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, που εκδίδεται από τον ιστότοπο στα ελληνικά ή στα αγγλικά.