Ταξιδιωτικές οδηγίες

Οι επιβάτες διεθνών πτήσεων με προορισμό την Ελλάδα, μπορούν να δουν συνοπτικά πιο κάτω τους πιο σημαντικούς κανονισμούς εισόδου, αλλά θα πρέπει όλοι οι επιβάτες να ελέγχουν εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες και περιορισμούς:

·       Όλοι οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να έχουν συμπληρώσει το ηλεκτρονικό έντυπο Passenger Locator Form (PLF) τουλάχιστον 24 ώρες πριν ταξιδέψουν.

·       Όλοι οι επιβάτες, άνω των 12 ετών οφείλουν να πληρούν ΕΝΑ από τα ακόλουθα κριτήρια:

o   Να φέρουν αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού τεστ (PCR) για COVID-19, έως 72 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης ή έως 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα άφιξης της πτήσης στην περίπτωση που φέρουν αρνητικό αποτέλεσμα τεστ Rapid Antigen για COVID-19.

o   Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού εμβολιασμού.

o   Να φέρουν απόδειξη ανάρρωσης από COVID-19, από δύο έως και εννέα μήνες μετά το θετικό τεστ PCR ή Antigen.

o   Να κατέχουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19.

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης εμφανίζονται νέοι περιορισμοί κάθε μέρα. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν περιορισμούς ταξιδιού, όπως είναι η υποβολή του Passenger Locator Form (PLF), η υποχρέωση σε καραντίνα και η υποχρέωση είτε για τεστ, είτε για πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε για πιστοποιητικό ανάρρωσης από τον COVID-19, είτε να κατέχουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19.

Πριν από την πτήση σας, πρέπει να ελέγχετε τακτικά τους κανονισμούς εισόδου στον προορισμό σας. Παρακάτω θα βρείτε συγκεκριμένες οδηγίες ανά χώρα, όπως αυτές μας παραδίδονται από τις Αρμόδιες Αρχές της κάθε χώρας. Λόγω συχνών αλλαγών στις οδηγίες αυτές, συνίσταται στους επιβάτες να επικοινωνήσουν πριν το ταξίδι τους με τα κατά τόπους Προξενεία ή Πρεσβείες ή/και να επισκέπτονται τις επίσημες ιστοσελίδες των Αρμόδιων Αρχών στην χώρα που θέλουν να ταξιδέψουν προκειμένου να είναι πλήρως ενημερωμένοι.

Δεδομένης της κατάστασης που όλοι μαζί αντιμετωπίζουμε, γίνονται συχνά αλλαγές από τις αρμόδιες αρχές στις αποφάσεις για τους ταξιδιωτικούς προορισμούς.

Ελλάδα (Πτήσεις εσωτερικού)

COVID-19 μέτρα

 

Διαδικασίες μετακίνησης εντός Ελλάδος

Από τις 5 Ιουλίου 2021, και ώρα 06:00, όλοι οι επιβάτες, από δώδεκα (12) ετών και άνω, πτήσεων εσωτερικού προς νησιωτικούς προορισμούς, οφείλουν να πληρούν ΜΙΑ από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

·       Να έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό για COVID-19 πριν από τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες και να προσκομίσουν βεβαίωση/πιστοποιητικό εμβολιασμού, που να έχει εκδοθεί μέσω της επίσημης ιστοσελίδας. Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς προερχόμενους από το εξωτερικό να προσκομίζουν βεβαίωση/πιστοποιητικό εμβολιασμού, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική ή ρωσική γλώσσα, το οποίο να έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του επιβάτη, τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου και τον αριθμό των δόσεων. Εναλλακτικά οι επιβάτες μπορούν να φέρουν, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 (EU DIGITAL COVID-19 CERTIFICATE ) στο οποίο περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τον εμβολιασμό ή το αποτέλεσμα του τελευταίου ελέγχου (rapid test 48 ωρών ή PCR 72 ωρών) ή τη νόσηση από τον COVID-19.

·       να φέρουν αρνητικό αποτέλεσμα τεστ για COVID-19 με PCR τεστ που έχει πραγματοποιηθεί εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού ή τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς προερχόμενους από το εξωτερικό, μπορούν να προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού τεστ, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική ή ρωσική γλώσσα.

·       να φέρουν απόδειξη ανάρρωσης από COVID-19 είτε παρουσιάζοντας ένα πιστοποιητικό ανάρρωσης το οποίο να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 30 ημέρες μετά από θετικό αποτέλεσμα (το πιστοποιητικό είναι έγκυρο για τουλάχιστον 30 ημέρες και για μέγιστο 180 ημέρες μετά το πρώτο θετικό αποτέλεσμα), είτε παρουσιάζοντας ένα θετικό αποτέλεσμα σε Antigen, PCR ή RT-PCR τεστ COVID-19 το οποίο να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 30 ημέρες και για μέγιστο 180 ημέρες πριν την άφιξη στην Ελλάδα.

Από τις παραπάνω υποχρεώσεις εξαιρούνται οι επιβάτες κάτω των 12 ετών. 

Τα ανωτέρω ταξιδιωτικά μέτρα αφορούν ταξίδια εσωτερικού για διαδρομές μόνο από χερσαίες προς νησιωτικές περιοχές.

Η αρνητική διάγνωση του ελέγχου με την μέθοδο PCR και rapid test αποδεικνύεται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης έντυπα ή ηλεκτρονικά. Αν οι έλεγχοι αυτοί έχουν διενεργηθεί στην αλλοδαπή και ισχύουν κατά τον χρόνο επιβίβασης των επιβατών στο αεροσκάφος, οι σχετικές βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τις οποίες επετράπη η είσοδός τους στην Ελλάδα.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αφορούν ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω.